aktualności
Obchody 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP
2016-05-14


 

 

   Oddziałowi Szczecińskiemu SEP w dniu 24 kwietnia 2016 r. minęła 70. rocznica powołania. Z tej okazji 13 maja br. odbyły się uroczyste obchody tego jubileuszu.

 

Joanna Osińska prowadząca uroczystość (fot. Cubajduk.pl)

 

   Oficjalną uroczystość w sali Księcia Bogusława w Zamku Książąt Pomorskich poprowadziła p. Joanna Osińska (prezenterka TVP), która przywitała zebranych słowami: „Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, w tak pięknym miejscu jakim jest Sala Księcia Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Spotkaliśmy się tutaj z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Początki Oddziału sięgają 1946 roku, kiedy to, z inicjatywy Jana Słomińskiego ówczesnego kierownika Okręgowego Zakładu Rozdzielczego, w dniu 24 kwietnia odbyło się zebranie organizacyjne, na którym wybrano Zarząd Tymczasowy. Od tego czasu kolejne pokolenia szczecinian dopisują karty historii jednej z najstarszych i najliczniejszych organizacji naukowo-technicznych w Polsce. Stowarzyszenie, którego historia powstania sięga roku 1919, obecnie liczy ponad 25 tys. członków skupionych w 50. oddziałach.  Oddział Szczeciński jest jednym z największych i najprężniej działających oddziałów stowarzyszenia. Swoją działalność opiera na współpracy z firmami przemysłu elektrotechnicznego, uczelniami oraz szkołami średnimi. Szczególnie godna zauważenia w stowarzyszeniu jest aktywność młodzieżowa Oddziału Szczecińskiego SEP. Bieżąca działalność Oddziału to konferencje, sympozja, doskonalenie kadr elektryków, jak również wiele innych form działalności związanej z propagowaniem szerokorozumianej elektryki.”

   W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób, a wśród nich: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, Wojewoda zachodniopomorski dwóch minionych kadencji – Marek Tałasiewicz, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Dariusz Wieczorek, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Członek Honorowy SEP –  Piotr Szymczak, Wiceprezes SEP, Członek Honorowy SEP – Stefan Granatowicz, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – Kazimierz Lesisz, Okręgowy Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy – Marian Szyszko, Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów, Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – prof. Zygmunt Meyer, Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Krzysztof Motylak, Prezes Zarządu ENEA Oświetlenie – Mariusz Kądziołka, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – prof. Ryszard Pałka, Prorektor ds. Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Rektor elekt – prof. Jacek Wróbel, Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie – prof. Stefan Domek, Prodziekan Wydziału Elektrycznego ZUT, Dziekan elekt – prof. Krzysztof Okarma, Dziekan Wydziału Informatyki ZUT – prof. Antoni Wiliński, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Szczecin ENEA Operator – Jerzy Ciaś, Przedstawiciel Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Mariusz Kamiński, obecni i byli prezesi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz ich członkowie, członkowie honorowi SEP, zasłużeni seniorzy SEP, członkowie Zarządu Głównego SEP, prezesi oraz Koleżanki i Koledzy z oddziałów SEP z Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Słupska, Koszalina, Gdańska, Wrocławia oraz Łodzi, prezesi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy firm przemysłu elektrotechnicznego, prodziekani, prodziekani elekci, kierownicy i pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni szkół wyższych, a także nauczyciele ze szkół średnich.

   Słowa życzeń i gratulacji oraz listy gratulacyjne dla członków Oddziału Szczecińskiego SEP na ręce jego prezesa Tomasza Pieńkowskiego złożyli: Marek Tałasiewicz, prof. Zygmunt Meyer, prof. Jacek Wróbel, Piotr Szymczak, Kazimierz Pawlicki (O/Poznański), Eugeniusz Kaczmarek z Edwardem Cadlerem (O/Gorzowski), Zuzanna Szumichora (O/Gdański), Ireneusz Furmański (SITK O/Szczecin), Władysław Baryło (O/Słupski),  Jan Pytlarz (O/Wrocławski), Jacek Zawadzki z Piotrem Myślińskim (O/Koszaliński), Krzysztof Motylak (ZOIIB)) Kazimierz Gapiński (FSNT NOT), Olgierd Geblewicz,  Mariusz Kamiński z Mariuszem Górskim (PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra). 

 

 

Osoby składające życzenia (fot. Cubajduk.pl)

 

   Przy okazji obchodów 70-lecia Oddział Szczeciński SEP otrzymał medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz medal im. Józefa Węglarza.

   Następnie Prezes OS SEP kol. Tomasz Pieńkowski przedstawił prezentację na temat 70-letniej historii Oddziału Szczecińskiego SEP (można ją pobrać tutaj).

 

Prezes Tomasz Pieńkowski podczas prezentacji (fot. Cubajduk.pl)

 

   Po prezentacji kol. Tomasza Pieńkowskiego nastąpiła dekoracja osób i instytucji odznaczeniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wśród odznaczonych znaleźli się:

1.     Piotr Szymczak – odznaczony Szafirową Odznaką SEP

2.     Jan Graczyk – odznaczony Szafirową Odznaką SEP

3.     Zdzisław Jankiewicz – otrzymał Godność Zasłużonego Seniora SEP

4.     PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Dolna Odra – odznaczone medalem im. prof. Alfonsa Hofmanna, w imieniu firmy medal odebrał Mariusz Kamiński

5.     Enea Operator Sp. z o.o. – odznaczona medalem im. prof. Alfonsa Hofmanna, w imieniu firmy medal odebrał Dyrektor Rejonu Dystrybucji Szczecin Jerzy Ciaś

6.     Enea Oświetlenie sp. z o.o. – odznaczona medalem im. Kazimierza Szpotańskiego, w imieniu firmy medal odebrali Prezes Zarządu Mariusz Kądziołka oraz Dyrektor Oddziału Szczecin Marek Lis

7.     Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – odznaczony medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, w imieniu wydziału medal odebrał Dziekan prof. Stefan Domek

8.     Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – odznaczony medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego, w imieniu wydziału medal odebrał Dziekan prof. Antoni Wiliński

9.     Oddział Szczeciński SEP – odznaczony medalem im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, w imieniu Oddziału medal odebrał Prezes Tomasz Pieńkowski

 

Odznaczone osoby i instytucje (fot. Cubajduk.pl)

 

   W imieniu odznaczonych głos zabrali prof. Stefan Domek oraz pan Mariusz Kamiński.

 

Podziękowania osób odznaczonych (fot. Cubajduk.pl)

 

   Na zakończenie pierwszej części obchodów 70-lecia OS SEP krótki wykład popularno-naukowy na temat wykorzystania napędu elektrycznego w transporcie wygłosił członek Oddziału Szczecińskiego SEP,  prodziekan Wydziału Elektrycznego ZUT dr hab. inż. Marcin Hołub.

 

Dr hab. inż. Marcin Hołub podczas prezentacji (fot. Cubajduk.pl)

 

   Dostojni goście mieli również okazję wysłuchać koncertu artysty światowego formatu - Zbigniewa Wodeckiego, który przedstawił ok. 50-minutowy recital z najsłynniejszymi jego piosenkami.

 

Koncert Zbigniewa Wodeckiego (fot. Cubajduk.pl)

 

   Podsumowaniem wieczoru była uroczysta kolacja w Restauracji Zamkowa.


Uczestnicy bankietu (fot. Cubajduk.pl i Adam Bąkowski)

 

   Na ręce Prezesa OS SEP kol. Tomasza Pieńkowskiego zostało złożonych wiele listów gratulacyjnych z życzeniami dla członków Naszego Oddziału. Listy można znaleźć tutaj. Serdecznie dziękujemy za ciepłe słowa Szanownych Koleżanek i Kolegów.

 

 

 

 

 

Galeria:

(fot. Cubajduk.pl i Adam Bąkowski)powrót