aktualności
Podpisanie umowy Między SEP a ZUT
2016-11-24

W dniu 23 listopada w sali Rady Wydziału Elektrycznego miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiedzenie odbyło się w roku szczególnym zarówno dla Wydziału Elektrycznego jak i Oddziału Szczecińskiego SEP. Przypadające w zbliżonym czasie jubileusze 70-lecia działalności obu jednostek były doskonałą okazją do odnowienia współpracy w zakresie edukacji młodzieży oraz wdrożeń i innowacji. Zawarte porozumienie zakłada między innymi upowszechnianie osiągnięć naukowo-dydaktycznych, wspieranie organizacji cyklicznych konferencji i sympozjów oraz wydarzeń adresowanych do młodych kadr. Planowane jest także utworzenie pierwszej platformy multimedialnej na Wydziale Elektrycznym, mającej na celu promowanie twórczych osiągnięć w dziedzinie elektryki. 

Ponadto, podczas posiedzenia, dziekani poprzednich kadencji – prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski i prof. dr hab. inż. Stefan Domek – uhonorowani zostali medalami SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

 

 

foto: Jerzy Undropowrót