aktualności
Dni Techniki Pomorza Zachodniego
2016-11-30

W dniu 28.11.2016 r. odbyło uroczyste posiedzenie Rady Regionu Zachodniopomorskiego z okazji 70-lecia FSNT NOT w Szczecinie. Spotkanie było również połączone z obchodami Dni Techniki Pomorza Zachodniego. Podczas spotkania głos zabrali również przedstawiciele Oddziału Szczecińskiego SEP: kol. Marcin Wardach przedstawił prezentację nt. 70-lecia OS SEP, kol. Paweł Prajzendanc poinformował o działalności młodzieży w ramach Komisji Młodzieżowej NOT, gdzie dużą część jej składu stanowią członkowie OS SEP, natomiast kol. Łukasz Mackiewicz przedstawił informację nt. działalności młodzieży w AK SEP oraz całym naszym oddziale.powrót