aktualności
Spotkanie noworoczne i Bal Elektryka w Oddziale Szczecińskim SEP
2017-02-04

W dniu 3 lutego miało miejsce Spotkanie Noworoczne Oddziału Szczecińskiego SEP połączone z uroczystym Balem Elektryka. Spotkanie otworzył prezes OS SEP kol. Tomasz Pieńkowski witając przybyłych gości. Następnie Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności i plan działalności na czwarty rok kadencji 2014-2018. Głos również zabrali: prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. dr hab. inż. Stefan Domek, dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT dr. hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, kapelan elektryków ks. Sławomir Zyga oraz prezes SEP kol. Piotr Szymczak. Spotkanie poprowadził skarbnik OS SEP kol. Marcin Wardach. Podczas spotkania odznaczono medalami im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego prof. dr. hab. inż. Mieczysława Wysieckiego – rektora Politechniki Szczecińskiej w latach 1999 – 2005 oraz kol. Mariusza Ponetę. Po części oficjalnej odbyła się uroczysta kolacja połączona z Balem Elektryka. 

 

Prezes wraz z Zarządem Oddziału Szczecińskiego SEP składa serdeczne podziękowania na ręce pracowników biura: kol. Beaty Chojnackiej, kol. Iwony Lewandowskiej i kol. Andrzeja Dylaka za ogromne zaangażowanie podczas przygotowań do uroczystości.

 powrót