aktualności
III Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.”
2018-03-11
W dniach 8 – 10 marca 2018 r. młodzi działacze reprezentujący organizacje: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Naczelną Organizację Techniczną, zorganizowali sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”. To już trzecia edycja ogólnopolskiego wydarzenia, którego głównym celem była kontynuacja współpracy i wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi, stowarzyszeniowymi oraz szeroko pojętym przemysłem.  Tematem przewodnim tegorocznej edycji była energetyka – zasoby, technologie, trendy.
 
Jak co roku, pierwszy dzień wydarzenia miał charakter otwarty. Przybyłych gości powitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – mgr inż. Paweł Prajzendanc. Wzięło w nim udział blisko 400 osób – uczniów i studentów ze szczecińskich szkół i uczelni technicznych oraz 20 młodych działaczy z całej Polski ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Student Branch IEEE.
 
Sympozjum swoją obecnością uświetnili:
 • Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – dr inż. Piotr Szymczak,
 • Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie – dr Arkadiusz Malkowski,
 • przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie: Prorektor ds. nauczania – dr inż. Agnieszka Deja, Dziekan Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM,
 • przedstawiciel władz ZUT w Szczecinie: Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni – prof. dr hab. inż. Stefan Domek 
 • przedstawiciele Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie: Dziekan – dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw., Prodziekan ds. organizacji i rozwoju – dr hab. inż. Paweł Dworak, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. inż. Piotr Paplicki, Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski oraz Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni poprzedniej kadencji – prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka, kierownik Elektrotechnologii i Diagnostyki – prof. dr hab. inż. Konstanty M. Gawrylczyk
 
 
Wydarzenie zostało objęte:
 • patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 • patronatem branżowym przez  „Elektro.Info”, „Spektrum”, „Przegląd Techniczny” oraz „Transport Logistyka Porty”,
 • patronatem medialnym przez Radio Szczecin oraz TVP Szczecin.
 
Prezes i Zarząd Oddziału składają najserdeczniejsze wyrazy uznania dla Komitetu Organizacyjnego, który pracował w składzie:
 • Paweł Prajzendanc – przewodniczący, Komisja Młodzieżowa FSNT NOT Szczecin
 • Aleksandra Nawrocka – wiceprzewodnicząca, AK SEP Oddział Szczecin
 • Paweł Grochocki – wiceprzewodniczący, SB IEEE przy WE ZUT w Szczecinie
 • Piotr Bodera
 • Paulina Bułygo
 • Katarzyna Trela (Fijałkowska)
 • Radosław Gołaś
 • Łukasz Mackiewicz
 • Michał Osipowicz
 • Jerzy Palczewski
 • Aneta Plewka
 • Wioleta Plewka
 • Tytus Rozwadowski
 • Konrad Sosna

 

Więcej informacji:powrót