aktualności
ODME w Szczecinie
2018-11-14

W dniach 22-25 listopada 2018 roku studenci zrzeszeni w Akademickim Kole SEP i Student Branch IEEE działającymi przy Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie, przy współudziale IEEE Young Professionals, organizują XX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Wydarzenie to zostało zainicjowane w Szczecinie w 1997 roku przez członków AK SEP Szczecin, stając się imprezą cykliczną. Wóczas przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był aktualny prezes SEP kol. Piotr Szymczak. Głównym celem Dni jest kontynuacja współpracy i wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi, stowarzyszeniowymi oraz szeroko pojętym przemysłem.
 
Tegorocznym tematem przewodnim będzie energetyka odnawialna i elektromobilność. Wydarzenie ma charakter otwarty, na prelekcje oraz panel dyskusyjny „Energia konwencjonalna a odnawialna” zaproszeni są studenci kierunków związanych z szeroko pojętą elektryką z całej Polski oraz uczniowie szkół technicznych ze Szczecina i okolic. Pierwszego dnia ODME odbędą się Targi Pracy, które cieszą się zainteresowaniem wśród studentów i uczniów. Drugiego dnia konferencji, 23 listopada, odbędą się warsztaty i szkolenia techniczne oraz z umiejętności miękkich.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.odme2018.sep.com.pl.  powrót