aktualności
III Kongres Elektryki Polskiej
2019-04-05
III Kongres Elektryki Polskiej
Warszawa, 2-3.04.2019 r.
 
Dwunastoosobowa delegacja OS SEP wzięła czynny udział w III Kongresie Elektryki Polskiej pod hasłem: „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie.”, który odbył w się w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Całe wydarzenie miało miejsce w hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Lokalizacja nie była przypadkowa, gdyż tam przed wojną mieścił się Pałac Kronenberga, w którym w latach trzydziestych zlokalizowana była między innymi siedziba SEP. Podczas wydarzenia mieliśmy niesamowitą okazję wysłuchać prelekcji oraz dyskusji panelowych, w których uczestniczyli najlepsi polscy eksperci reprezentujący zarówno uczelnie, instytuty naukowe, przemysł, jak i administrację państwową oraz samorządową. Głównym tematem obrad była problematyka nowoczesnej elektryki. W zależności od zainteresowań, każdy z przybyłych gości miał możliwość wyboru spośród pięciu sekcji problemowych:
- przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka – określenie potencjalnych dróg rozwoju polskiej elektroenergetyki w perspektywie najbliższych 40 lat,
- inżynieria elektryczna w transporcie – trendy pojawiające się w elektromobilności,
- elektronika, telekomunikacja i informatyka – określenie szans, zagrożeń, wyzwań oraz trendów w domenach elektroniki, telekomunikacji i informatyki w perspektywie najbliższych lat,
- kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie – scharakteryzowanie problemów oraz rozwiązań stosowanych podczas kształcenia w Polsce i za granicą,
- historia elektryki i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
 
Referaty wygłosili kol. Marcin Hołub pt. „Elektromobilność - trendy polskie, europejskie i światowe” oraz kol. Paweł  Prajzendanc pt. „Młodzi w SEP  – zarys historyczny oraz wybrane przykłady działalności statutowej”.


powrót