aktualności
Wspomnienie o Edwardzie Włodarczyku
2021-04-12

Wielka strata dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich –

zmarł prof. dr. hab. Edward Włodarczyk

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka w dniu 7 kwietnia br. – rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020, wybitnego historyka i cenionego nauczyciela akademickiego, a także Przyjaciela Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Współpraca z Profesorem była zawsze niezwykle twórcza. Przyczynił się On do zainicjowania współpracy historyków i elektryków na szczeblu ogólnopolskim, co zaowocowało wieloma cennymi inicjatywami.

Profesor E. Włodarczyk urodził się 5 października 1946 r. w Gilowie w woj. lubuskim. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoją karierę zawodową od 1969 r. związał ze Szczecinem. Rozpoczął pracę w Instytucie Historii PAN u prof. Bogdana Dopierały, a po 22 latach przeszedł na Uniwersytet Szczeciński, gdzie pełnił, m.in., funkcje: dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, dziekana Wydziału Humanistycznego, prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego, a w latach 2012-2020 rektora. Specjalizował się w zagadnieniach historii gospodarczej i społecznej wieków XIX i XX, a także w historii Pomorza i Prus. Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Był autorem, współautorem i redaktorem licznych monografii, publikacji naukowych, a także dwóch popularnonaukowych: „Szczecin. Zarys historii” i „Pomorze Zachodnie poprzez wieki” pod red. Jana M. Piskorskiego. Za tom IV „Pomorza Zachodniego w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r.” został wyróżniony w 2017 r. Noblem Zachodniopomorskim.

Współpraca Profesora z Oddziałem Szczecińskim SEP zaczęła się od przygotowania monografii „Elektryka na Pomorzu Zachodnim”, wydanej w 2006 r. przez O. Szczeciński SEP i Instytut Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej pod redakcją historyka prof. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej. W kolejnych latach profesor E. Włodarczyk włączył się aktywnie w prace ogólnopolskiego Komitetu ds. promocji osoby i dzieła Michała Doliwo-Dobrowolskiego, zwłaszcza przy organizacji wydarzeń związanych z obchodami Patrona SEP 2012 Roku im. M. Doliwo-Dobrowolskiego. To właśnie gdy prof. E. Włodarczyk pełnił funkcję rektora doszło do podpisania ramowej umowy o współpracy SEP z Uniwersytetem Szczecińskim w dniu  24.11.2016 r. Z Jego inicjatywy historycy szczecińscy pod kierunkiem prof. Adama Makowskiego włączyli się aktywnie w organizację II Sympozjum Historia Elektryki, które odbyło się w dniach 24-25.11.2016 r. w Szczecinie, a także pomogli nawiązać współpracę SEP z Instytutem Historii PAN i powołać trzy jednostki organizacyjne SEP: Pracownię Historyczną, Centralne Archiwum i Centralną Bibliotekę. Rektor wsparł również Stowarzyszenie zachęcając do współpracy z nami prof. Radosława Gazińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego, który do dziś pełni społecznie funkcję doradcy Prezesa SEP ds. Archiwum i Biblioteki SEP.

Profesor E. Włodarczyk był od ponad dwudziestu lat Przyjacielem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Aktywnie wspierał działania statutowe w sferze historycznej i młodzieżowej, zarówno na szczeblu Oddziału Szczecińskiego SEP, jak i całego Stowarzyszenia. W uznaniu Jego wkładu w działalność statutową - SEP wyróżniło Go medalami: im. Mieczysława Pożaryskiego i im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich poniosło niepowetowaną stratę. Rodzinie i Bliskim oraz społeczności akademickiej składam wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Będzie nam Go bardzo brakowało.

 

 

Piotr Szymczak

Prezes SEP

 

 

Fot. 1. Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu ramowej umowy o współpracy między SEP a Uniwersytetem Szczecińskim w dniu 24.11.2016 r. (Autor fot. Jerzy Undro).

Od prawej: prof. E. Włodarczyk – rektor US, P. Szymczak – prezes SEP, dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US – dziekan Wydziału Humanistycznego US, T. Pieńkowski – prezes O. Szczecińskiego SEP

 

Fot. 2. Wręczenie medalu im. M. Doliwo-Dobrowolskiego prof. E. Włodarczykowi podczas VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego, 23.11.2015 r. (Autor fot. Ryszard Pakieser, źródło: https://24kurier.pl)

Od prawej: E. Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT, prof. E. Włodarczyk – rektor US, P. Szymczak – prezes Rady Regionu Zachodniopomorskiego FSNT NOT w Szczecinie powrót