kursy
Prace Pod Napięciem (PPN)

 

PRACE POD NAPIĘCIEM PRZY LINIACH NAPOWIETRZNYCH, LINIACH KABLOWYCH
I URZĄDZENIACH ROZDZIELCZYCH  DO 1 KV – KURS DLA ELEKTROMONTERÓW

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczeciński zaprasza osoby zainteresowanezdobyciem uprawnień w zakresie prac pod napięciem (PPN) przy liniach napowietrznych, liniach kablowych
i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.

Kurs przeznaczany jest dla elektromonterów zatrudnionych przy eksploatacji, remontach, modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych, urządzeń rozdzielczych i linii kablowych do 1 kV.

Cel kursu:podniesienie kwalifikacji zawodowych elektromonterów poprzez nabycie wiedzy o pracach pod napięciem, poznanie przepisów PPN, zasad organizacji i wykonywania PPN oraz opanowanie umiejętności praktycznych (prace elementarne i technologie prac).

Czas trwania:121 godz. lekcyjnych

Koszt:2100 zł + VAT/osoba.

Miejsce szkolenia:

- Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczeciński, al. Wojska Polskiego 67 -  część teoretyczna

- Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, al. Krasińskiego 53 – część praktyczna

Termin szkolenia:

2 – 14 lipca 2018 r.

Kadra:osoby z uprawnieniami instruktorów PPN w zakresie odbywanego kursu PPN oraz doświadczeniem zawodowym min. 5 lat w zakresie prowadzenia szkoleń.

Wymagania dla osób kierowanych na kurs

  • co najmniej dwuletni staż prac przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
  • ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV,
  • ważne zaświadczenie lekarskie bez przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac pod napięciem do 1 kV oraz prac na wysokości pow. 3m,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP,
  • umiejętność przemieszczania się po słupie za pomocą słupołazów,
  • umiejętność korzystania ze sprzętu asekuracyjnego do pracy na wysokości.

 

Wyposażenie osób kierowanych na kurs

Każdy zespół 2 lub 3 osobowy kierowany na kurs PPN, należy wyposażyć w następujące materiały, niezbędne do właściwego wykonania ćwiczeń praktycznych:

Lp.

Materiał

Jednostka

Ilość

1

Przewód izolacyjny AsXSn 4x25 mm2

m

30

2

Zacisk odgałęźny SL 4.25

szt.

5

3

Zacisk odgałęźny SL 1.11

szt.

4

4

Zacisk odgałęźny SM 1.11

szt.

4

5

Pokrywa SP 14

szt.

8

6

Zacisk odgałęźny przebijający izolację

szt.

12

7

Przewód Al 25 mm2

m

60

8

Ograniczniki przepięć na linię gołą

szt.

4

9

Ograniczniki przepięć na linię izolowaną

szt.

4

10

Taśma izolacyjna

szt.

2

11

Uchwyt odciągowy SO 80 (4x25 mm2)

szt.

2

12

Przewód YDY 1x2,5 mm2

m

5

13

Koszulka PCV przeźroczysta cienkościenna do izolowania mostków

m

5

14

Zacisk pętlicowy 25 - 35 mm2

szt.

8

15

Zacisk prądowy ZOA 10-50 mm2 oraz pokrywka SP 15

kpl.

8

16

Kabel YAKY 4x120 mm2

m

10

17

Kabek YAKY 4x35 mm2

m

10

18

Mufa odgałęźna z pierścieniem 120/35 mm2

kpl.

1

19

Mufa przelotowa na YAKY 4x120 mm2 z kompletem tulejek izolowanych

kpl.

1

20

Mufa końcowa na YAKY 4x120 mm2

kpl.

1

21

Końcówka kablowa 120 mm2

szt.

6

22

Końcówka kablowa 35 mm2

szt.

6