kursy
Prace Pod Napięciem (PPN)

 

KURS DLA ELEKTROMONTERÓW W ZAKRESIE PRAC POD NAPIĘCIEM NA LINIACH NAPOWIETRZNYCH, LINIACH KABLOWYCH I URZADZENIACH ROZDZIELCZYCH DO 1 kV

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Szczeciński zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie prac pod napięciem (PPN) na liniach napowietrznych, liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.

 

Kurs przeznaczany jest dla elektromonterów zatrudnionych przy eksploatacji, remontach, modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych, lini kablowych i urzadzeń rozdzielczych do 1 kV.

 

Cel kursu:podniesienie kwalifikacji zawodowych elektromonterów poprzez nabycie wiedzy o pracach pod napięciem, poznanie przepisów PPN, zasad organizacji i wykonywania PPN, zapoznanie się ze sprzętem i narzedziami oraz opanowanie wymienionych w programie szkolenia umiejętności praktycznych.

 

Czas trwania: 121 godz. lekcyjnych, w godz. 8.00 - 17.30

 

Koszt: 2800 zł + VAT/osoba.

 

Miejsce szkolenia:

- część teoretyczna i praktyczna - poligon szkoleniowy - Szczecin, ul. Krasińskiego 53 (teren ENEA Operator Sp. z o.o.)

 

Termin szkolenia:

11 października 2021 r. – 22 października 2021 r. (z możliwością przedłużenia z uwagi na warunki atmosferyczne)

 

Kadra:osoby z uprawnieniami instruktorów PPN w zakresie odbywanego kursu PPN oraz doświadczeniem zawodowym min. 5 lat w zakresie prowadzenia szkoleń.

 

Wymagania dla osób kierowanych na kurs

  • co najmniej dwuletni staż prac przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
  • ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV,
  • ważne zaświadczenie lekarskie bez przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac pod napięciem,
  • ważne zaświadczenie lekarsie bez przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na wysokości powyżej 3m,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP,
  • umiejętność korzystania ze sprzętu asekuracyjnego do pracy na wysokości,
  • umiejętność przemieszczania się po słupie za pomoc słupołazów.

 

Wyposażenie osobiste każdego uczestnika kursu:

 

Lp.

Materiał

Jednostka

Ilość

1

Rękawice elektroizolacyjne klasy 00

para

1

2

Wkłądki przeciwpotne do rękawic elektroizolacyjnych

para

2

3

Rękawice ochronne skórzane do PPN

para

1

4

Chełm ochronny elektroizolacyjny z osłoną twarzy

szt.

1

5

Ubranie robocze trudnopalne z długim rękawem

szt.

1

6

Obuwie robocze

para

1

7

Zestaw sprzetu i narzedzi do PPN na liniach napowietrznych, kablowych i urzadzeń rozdzielczychdo 1 kV (dla każdego zespołu)

szt.

1

 

 

 

 

Wyposażenie

 osób kierowanych na kurs:

 

 

1

Przewód izolacyjny AsXsn 4x25mm2

m

30

2

Zacisk odgałęźny SM 1.11

szt.

4

3

Zacisk prądowo-odgałęźny 10-50 mm2

szt

8

4

Zacisk pętlicowy 25 - 35 mm2  

szt

8

5

Zacisk odgałęźny przebijający izolację

szt

12

6

Uchwyt odciągowy SO 80 (4x25 mm2)

szt

2

7

Pokrywa SP 14

szt

4

8

Zacisk pętlicowy 25 - 35 mm2

szt

8

9

Przewód YDY 1x2,5 mm2

m

5

10

Koszulka PCV przeźroczysta cienkościenna do izolowania mostków

m

5

11

Taśma izolacyjna

szt

2

12

Kabel lub NAYY-J (lub YAKY) 4x150mm2 (4x120mm2)

m

10

13

Kabel lub NAYY-J lub YAKY 4x35 mm2

m

10

          14         Mufa odgałęźna z pierścieniem 150/35 mm2                                        kpl                     1 

          15         Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączkami śrubowymi na

                       kabel 150 (120) mm2                                                                                  kpl                     1

          16         Mufa końcowa termokurczliwa 150 (120) mm2 - adekwatnie

                       do zabranego kabla                                                                                     kpl                     1

          17         Końcówka kablowa 150 (120) mm2 - adekwatnie do zabranego 

                       kabla                                                                                                               szt                     8

          18         Końcowka kablowa 35 mm2                                                                      szt                     8