kursy
najbliższe planowane kursy

 

4 grudnia 2017 r. -  Grupa I  " Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń,  instalacji oraz sieci elektroenergetycznych".