o nas
Nasza historia

Pierwsze 60 lat historii Oddziału Szczecińskiego SEP zostało szczegółowo opisane w rozdz. 7. monografii „Elektryka na Pomorzu Zachodnim”. Stanowi ona cenne źródło informacji o działalności polskich elektryków na tych ziemiach, ale wydana w ilości dość skromnej, bo zaledwie 1500 egz., może być trudno dostępna. Zdecydowaliśmy się opublikować jej obszerne fragmenty na naszych stronach internetowych, by w ten sposób umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z dorobkiem szczecińskich elektryków, ich wkładem w rozwój społeczno-gospodarczy regionu i Stowarzyszenia. Dalszą historię Oddziału będziemy pisali na bieżąco, odnotowując najważniejsze wydarzenia w naszej witrynie internetowej.

 

Spis treści: