rzeczoznawstwo
Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Szczecińskiego SEP stanowi część Izby Rzeczoznawców SEP (IRSEP) będącej agendą Stowarzyszenia powołaną do świadczenia usług specjalistycznych . Dysponuje wieloma rzeczoznawcami i specjalistami świadczącymi usługi w całym zakresie szeroko rozumianej elektryki.

Nasi rzeczoznawcy i specjaliści świadczą między innymi następujące rodzaje usług:

 • wykonują ekspertyzy i opinie,
 • prowadzą doradztwo techniczne i konsultacje,
 • wykonują projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne i organizacyjne,
 • pełnią nadzory inwestorskie i autorskie,
 • wykonują instalowanie, rozruch, obsługę i serwis urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi oraz eksploatacji,
 • opracowują instrukcje budowy urządzeń elektrycznych,
 • wykonują pomiary i badania laboratoryjne, oraz pomiary poligonowe,
 • wykonują badania techniczne wyrobów, urządzeń oraz przeprowadzają badania eksploatacyjne,
 • świadczą usługi w zakresie tłumaczeń technicznych.

 

Powyższe prace wykonywane są w zakresie:

 1. Elementów wyposażenia sieci i urządzeń elektrycznych obejmujących aparaty elektryczne, maszyny elektryczne i napędy, elementy i układy energoelektroniczne, osprzęt elektryczny powszechnego użytku.
 2. Instalacji urządzeń elektrycznych, sieci elektroenergetycznych i energetyki przemysłowej.
 3. Elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
 4. Użytkowania energii elektrycznej w przemyśle, mieszkalnictwie, miejskiej infrastrukturze.
 5. Użytkowania energii elektrycznej w górnictwie, gospodarce morskiej oraz rolnictwie.
 6. Elektrotechniki i elektroniki w transporcie szynowym i drogowym.
 7. Elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki oraz komputerów i sieci komputerowych.
 8. Automatyki i techniki pomiarowej.
 9. Ekonomiki, zarządzania, organizacji pracy, eksploatacji systemów, szkoleń i dydaktyki.
 10. Elektrostatyki, elektroakustyki, badań środowiskowych, inżynierii materiałowej.

 

Rzeczoznawcy naszego ośrodka opiniują wnioski w zakresie udzielania Rekomendacji SEP dla wyrobów i usług z zakresu szeroko rozumianej elektryki. (Patrz Rekomendacje SEP). Służą oni również radą w przeprowadzeniu ewentualnych koniecznych zmian w Państwa firmie, by sprostała ona wymaganiom rekomendacyjnym.

 

Ponadto ośrodek organizuje giełdy postępu technicznego, konferencje, sympozja i wystawy.

 

Rada Ośrodka sprawuje, w imieniu Zarządu Oddziału, nadzór nad działalnością ośrodka.
Powołana – zgodnie z Regulaminem Izby Rzeczoznawców SEP – 09 kwietnia 2015 r. obecnie działa w składzie:

 • Drozd Robert – przewodniczący
 • Kamiński Mariusz - członek
 • Kozłowski Paweł – członek
 • Pożarycki Artur - członek
 • Prajzendanc Paweł – sekretarz

 

Dyrektorem Ośrodka od 8 czerwca 2015 r. jest Grzegorz Stasik
 

Dodatkowych informacji udziela asystent dyrektora – Andrzej Dylak (tel. 781 476 544, a.dylak@sep.szczecin.pl)