do pobrania
kursy

Wykaz przedmiotów nauczania

Obowiązujący wykaz przedmiotów, które wchodzą w skład bloku dydaktycznego szkolenia z tematyki uprawnień D oraz E.


Zgłoszenie na kurs – grupa I

Zgłoszenie na kurs to dokument, który należy wypełnić i przynieść lub przysłać do biura, jeśli istnieje potrzeba odbycia kursu dotyczącego uprawnień D lub E


Zgłoszenie na kurs – grupa II

Zgłoszenie na kurs to dokument, który należy wypełnić i przynieść lub przysłać do biura, jeśli istnieje potrzeba odbycia kursu dotyczącego uprawnień SEP.


Zgłoszenie na kurs – grupa III

Zgłoszenie na kurs to dokument, który należy wypełnić i przynieść lub przysłać do biura, jeśli istnieje potrzeba odbycia kursu dotyczącego uprawnień SEP.


Zgłoszenie na kurs - PPN

Zgłoszenie na kurs to dokument, który należy wypełnić i przynieść lub przysłać do biura, jeśli istnieje potrzeba odbycia kursu dotyczącego pracy pod napięciem (PPN) przy liniach napowietrznych, liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1kV