do pobrania
współpraca z SEP

Deklaracja członkowska

Deklaracja członka zwyczajnego to formularz, którego wypełnienie pozwala na członkostwo w Oddziale Szczecińskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.


Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę SEP

Jeśli jesteś członkiem SEP oraz masz duże doświadczenie w pewnej dziedzinie związanej z działalnością SEP. Jeśli uważasz, że możesz wykorzystać swoje umiejętności pod naszymi skrzydłami – możesz pobrać starać się o wstąpienie


Wniosek o przyjęcie specjalisty Ośrodka Rzeczoznastwa

Jeśli jesteś członkiem SEP oraz masz duże doświadczenie w pewnej dziedzinie związanej z działalnością SEP. Jeśli uważasz, że możesz wykorzystać swoje umiejętności pod naszymi skrzydłami – możesz pobrać starać się o wsąpienie d


Wniosek o udzielenie Rekomendacji SEP

Wniosek o udzielenie rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich należy pobrać, wypełnić i dostarczyć osobiście do biura, jeśli ubiegają się Państwo o uzyskanie Rekomendacji SEP dla swojej firmy. Więcej informacji o sposobie uzyskiwan