kursy
Grupa 2

„Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci wytwarzających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych  wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi”

 

Szkolenie obejmuje  30 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym. 

Opłata za szkolenie wynosi – 450,00 zł + opłata egzaminacyjna.