kursy
Grupa 3

„Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci  wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi”.

Szkolenie obejmuje  30 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym. 

Opłata za szkolenie wynosi – 450,00 zł + opłata egzaminacyjna.